Inflammatory Bowel Disease

Generic filters
Exact matches only

IBD and Your Diet

As you know, what you eat is very important when you have IBD. This video will help you learn more about how to keep your gut healthy, by managing your diet when you’re feeling well and also when you’re experiencing a flare up. Throughout the video you will find links to additional evidence-based information that will help you learn more about food, diet and your body. These hyperlinks take you to the same places as the QR codes in the film:

IBD, diet, inflammation, self-management information,

Quick information links below

DUK also produces an information prescription to use when you go for your diabetes review. You can ask your diabetes nurse or GP to fill it out with you:

IBD and Your Diet with Welsh subtitles

Fel y gwyddoch, mae’r hyn yr ydych yn ei fwyta yn bwysig iawn i rywun sydd ag IBD. Bydd y fideo hwn yn eich helpu chi i ddysgu mwy am sut i gadw eich perfedd yn iach, drwy reoli eich deiet pan fyddwch yn teimlo’n dda a hefyd pan fyddwch yn cael fflamychiad. Yn ystod y fideo fe fyddwch yn gweld dolenni i wybodaeth ychwanegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn eich helpu i ddysgu rhagor am fwyd, deiet a’ch corff. Mae’r hyperddolenni hyn yn mynd â chi i’r un mannau â’r codau QR yn y ffilm:

IBD, diet, inflammation, self-management information, Welsh language