Your Liver

Eating Well with Cirrhosis

For people living with liver cirrhosis, nutrition is an important aspect of care. This video will help you to learn more about what is best to eat, and when, to make sure you feel healthier and stronger, and prevent complications related to liver disease. Throughout the video you will find QR codes and links to additional evidence based information that will help you to learn more about food, diet and exercise.

Liver disease, cirrhosis, diet, protein

Bwyta'n Dda gyda Sirosis

I bobl sy’n byw gyda sirosis yr afu, mae maeth yn agwedd bwysig ar ofal. Bydd y fideo hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am yr hyn sydd orau i’w fwyta, a phryd, i wneud yn siŵr eich bod chi’n teimlo’n iachach ac yn gryfach, ac atal cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â chlefyd yr afu. Drwy gydol y fideo fe welwch godau QR a dolenni i wybodaeth ychwanegol yn seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn eich helpu i ddysgu mwy am fwyd, diet ac ymarfer corff.

Clefyd yr afu, sirosis, deiet, protein